EST

"Kingitud elu" nõukogu         

Fondile laekuvate toetuse taotluste ja fondi arengusuundade üle otsustab nõukogu, kuhu kuuluvad onkoloogid dr Peeter Padrik, dr Hele Everaus, dr Kadri Putnik ja dr Kristiina Ojamaa. Samuti Maris Jesse, Rita Rätsepp ja Janek Mäggi.

Peeter Padrik on onkoloog, meditsiiniteaduste doktor, Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia direktor, Eesti Onkoteraapia Ühingu juhatuse esimees. Peeter on ka rahvusvaheliste erialaühenduste European Society for Medical Oncology ja American Society for Clinical Oncology liige. Samuti sotsiaalministeeriumi onkoloogia erialakomisjoni ja vähiravi kvaliteedikomisjoni liige.

"Olen oma arstikarjääri jooksul pidanud tegema palju taotlusi haigekassale, et uued ravimid muutuksid Eesti patsientidele kättesaadavaks. Paljusid neid taotlusi on saatnud edu ja uued ravimid on aidanud sadu inimesi. Mitmeid taotlusi pole aga rahuldatud. Uued ravimid on paraku järjest kallimad, nendest tulenevad kasud sageli ka piiratud või mõjuvad nad positiivselt vaid väikesele hulgale patsientidele, mistõttu ei leia piisavalt põhjendust nende rahastamiseks. Ometi patsiendid oma väga tõsiste haigustega neid ravimeid vajavad, sest nende abil on võimalik elupäevi pikendada. 

Vähiravifond "Kingitud elu" on tema asutajate ja kõikide toetajate poolt väga tänuväärt initsiatiiv, et vähihaiged saaksid neile hädavajaliku ravi. Ma ei näinud mingit põhjust ega võimalust fondi juures mitte kaasa lüüa."

Hele Everaus on onkoloog, Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja alates 2000.aastast. Luuüdi transplantatsiooni programmi rajaja Eestis (esimene siirdamine 1993), Eesti Bioeetika Nõukogu esinaine, Euroopa Nõukogu Bioeetika Nõukogu liige, Euroopa Komisjoni programmi Horizon 2020 nõuandva komisjoni liige. 
"Olen alates 1991 aastast, kui Eesti sai iseseisvuse, püüdnud seista hematoloogiliste ja onkoloogiliste haigete ravivõimaluste kindlustamise eest. Alguses praktiliselt puudus isegi kõige esmasemate ravimite kättesaadavus. Olukord on väga oluliselt paranenud, kuid ravivõimalused paranevad kogu aeg. Seega on tegemist protsessiga, milles tervishoiupoliitika kujundajatelt ja rahastajatelt oodatakse paindlikkust ja kiiret tegutsemist haigete huvides. Usun, et fondi tegevus aitab uute ja efektiivsete ravimite kättesaadavuse vajalikkust tõendada ja individuaalsetel juhtudel mitte kaotada aega, kuni vajaliku ravimi rahastamine avaneb, vaid aidata haigeid kohe. Just õige aeg ravimiseks on otsustava tähendusega," ütleb Hele. 

Kristiina Ojamaa on onkoloog. Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiaakeskuse juhataja.
Kadri Putnik on onkoloog. Alates 2011 aastast Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia ja hematoloogia kliiniku keemiaraviarst. Põhifookuses nahakasvajad ning luu- ja pehmekoeliste sarkoomide ravi. 2012. aastast nimetatud töögrupi juhataja. Eesti Onkoloogide Seltsi juhatuse esinaine alates sügisest 2013.  

"Loodan, et antud heategevuslik fond annab lootust ja lisapäevi neile, kel seda hädasti vaja. Kogu maailmas on säärastest fondidest abi just nn erandlikele juhtudele," ütleb Kadri. 


Rita Rätsepp on lõpetanud 1980. aastal konservatooriumi lavakunstikateedri näitlejana ja töötab sellel erialal tänaseni. Aastatel 2001-2008 õppis ta Professionaalse Psühholoogia Erakoolis.  Ta on läbinud Audentese Ülikooli magistriõppe nõustamispsühholoogias ning omandanud sotsiaalteaduste (psühholoogia) magistrikraadi Akadeemiast Nord. Aastast 2007 töötab Rita psühholoogina Rocca al Mare koolis ning oma firmas Counseling OÜ.

"Olen, nii enda perekonnas kui tööalaselt, vähihaigusega palju kokku puutunud. Tean, kui oluline on igasugune tugi. Mul on hea meel, kui saan läbi selle fondi aidata kaasa ühe mure vähendamisele," ütleb Rita. 

Janek Mäggi on suhtekorraldusfirma Powerhouse asutaja, omanik ja tegevjuht. Ta on Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees.  

"Mind nakatas Toivo soov aidata mitte ainult iseennast, vaid ka neid, kes on samasuguses raskes olukorras. Kingitud elu on juba teine heategevusfond Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kõrval, millega ma seotud olen. Tahan elada Eestis ning seda maad iga päev natukene paremaks muuta. Anda oma pisikese panuse, et kogu ühiksond oleks hoolivam ja tervem. Tahan ühiskonna ravimise kõrvalnähuna ravida haigeid ning haigete ravimise kõrvalnähuna ravida ühiskonda. Et me armastaksime üksteist. Rohkem. Palavamalt. Ausamalt," ütleb Janek.