Tee annetus

Vähiravifond liitust annetuste kogumise hea tavaga

Pärast 3,5 aastat tegutsemist liitust vähiravifond “Kingitud elu” Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu (EMSL) koostatud annetuste kogumise hea tavaga, mis peaks eristama terad sõkaldest ehk ausad ja läbipaistvad heategevusorganisatsioonid mitte nii ausatest ja läbipaistvatest. Tegu on formaalse sammuga: “Kingitud elu” järgib neid põhimõtteid esimesest päevast alates. Kuidagi teisiti ei kujutaks me oma tegevust ettegi.

Annetuste kogumise hea tava näeb muuhulgas ette järgmisi põhimõtteid, mida vähiravifondi asutaja Toivo Tänavsuu “Kingitud elu” töö kontekstis allolevalt kommenteerib:

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Toivo: "Kogu info on meie kodulehelt leitav ning uueneb pidevalt. Näiteks fondi 2016.aasta majandusaasta aruande koos audiitori hinnanguga leiab siit. Palju uudiseid fondi tegevuse kohta avaldame ka meie Facebooki lehel."

Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Toivo: "Fondi annetusi kasutame inimeste hädavajaliku ravi eest tasumiseks. Ravi eesmärk on elu pikendamine või haiguse seljatamine. 2016.aastal kulus 7 protsenti kõikidest annetustest fondi ülalpidamiseks, ülejäänud 93 protsenti suunasime otse abivajate heaks ehk raviarvete tasumiseks. Fondi nõukogu selge suunise järgi ei tohi fondi ülalpidamiseks kuluda ühelgi aastal üle 8 protsendi annetustest.

Fondi fookus on väga konkreetne: toetame ainult tõenduspõhist, näidustatud ja haigekassa poolt mitterahastatud ravi, milleks on olemas patsiendi soov ehk taotlus, selge suunamine patsiendi raviarstilt ning vähiravifondi nõukogu toetus."

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Toivo: "Fondi vabatahtlikud koguvad küll aktiivselt annetusi üle Eesti erinevatel üritustel, kuid me ei tegele aktiivse müügiga ega avalda mingil moel survet: kõigil on vabadus annetada või siis meist rahulikult mööda jalutada."

Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Toivo: "Vähiravifond korraldab küll aeg ajalt personaalseid kampaaniaid mõne konkreetse abivajaja toetuseks, kuid teeme seda rangelt abivajaja enda nõusolekul ja teadmisel. Fondi toetus ei sõltu sellest, kas abivajaja on nõus oma haigusest avalikult rääkima või mitte. Küll aga aitab personaalne kampaania meil paremini annetusi koguda juhul, kui fondis napib vabu vahendeid. "

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Toivo: "Meie tubli raamatupidaja Mari peab täpset arvestust kui palju ühele või teisele abivajajale laekub sihtotstarbelisi annetusi ning kasutame neid annetusi ainult selleks, milleks oleme neid lubanud kasutada. Üldjuhul pole annetused seotud ühe või teise konkreetse abivajajaga."

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Toivo: "Avaldame fondi Facebooki lehel järjepidevalt tagasisidet inimestelt, kellele oleme annetajate toel saanud kinkida uue lootuse, elupäevi või koguni täieliku tervise."

Loe täpsemalt annetuse kogumise hea tava kohta siit
Nimekirja tavaga liitunud organisatsioonidest leiad siit 
Jaga artiklit:

Viimased uudised

Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng korraldab lõputööna kontserdisarja Kingitud Elu toetuseks
11.04.2024
Kingitud Elu on 10 aastaga abistanud üle 2000 inimese ning kogunud üle 23 miljoni euro annetusi  
06.02.2024
Abivajajad jooksevad vähiravifondile tormi: nädalaga lisandus abisaajate hulka 15 inimest, toetused purustavad rekordeid
07.12.2023