Fondile laekuvate toetuse taotluste ja fondi üldisemate arengusuundade üle otsustab üheksaliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad onkoloogid dr Peeter Padrik, dr Hele Everaus, dr Kadri Putnik, dr Edward Laane, dr Hannes Jürgens ja dr Kristiina Ojamaa. Samuti Kristjan Rahu, Janek Mäggi ja Erik Sakkov. 

Peeter Padrik
Peeter Padrik. Foto: Vallo Kruuser
on onkoloog, meditsiiniteaduste doktor, Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskuse direktor ja hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja. Peeter on ka Eesti Onkoteraapia Ühingu juhatuse liige ja mitme rahvusvahelise erialaühenduse liige. 

"Olen oma arstikarjääri jooksul pidanud tegema palju taotlusi haigekassale, et uued ravimid muutuksid Eesti patsientidele kättesaadavaks. Paljusid neid taotlusi on saatnud edu ja uued ravimid on aidanud sadu inimesi.
Mitmeid taotlusi pole aga rahuldatud. Uued ravimid on paraku järjest kallimad, nendest tulenevad kasud sageli ka piiratud või mõjuvad nad positiivselt vaid väikesele hulgale patsientidele, mistõttu ei leia piisavalt põhjendust nende rahastamiseks. Ometi patsiendid oma väga tõsiste haigustega neid ravimeid vajavad, sest nende abil on võimalik elupäevi pikendada. Vähiravifond on tema asutajate ja kõikide toetajate poolt väga tänuväärt initsiatiiv, et vähihaiged saaksid neile hädavajaliku ravi. Ma ei näinud mingit põhjust ega võimalust fondi juures mitte kaasa lüüa," ütleb Peeter. 


Hele Everaus. Foto: Kristjan Lepp
Hele Everaus on onkoloog, hematoloogia-onkoloogia emeriitprofessor (Tartu Ülikool), Tartu Ülikooli Kliinikumi konsultantarst. Ta on luuüdi (vereloome tüvirakkude) siirdamise käivitja Eestis ja Baltikumis. 

"Olen alates 1991 aastast, kui Eesti sai iseseisvuse, püüdnud seista hematoloogiliste ja onkoloogiliste haigete ravivõimaluste kindlustamise eest. Alguses praktiliselt puudus isegi kõige esmasemate ravimite kättesaadavus.
Olukord on väga oluliselt paranenud, kuid ravivõimalused paranevad kogu aeg. Seega on tegemist protsessiga, milles tervishoiupoliitika kujundajatelt ja rahastajatelt oodatakse paindlikkust ja kiiret tegutsemist haigete huvides.
Usun, et fondi tegevus aitab uute ja efektiivsete ravimite kättesaadavuse vajalikkust tõendada ja individuaalsetel juhtudel mitte kaotada aega, kuni vajaliku ravimi rahastamine avaneb, vaid aidata haigeid kohe. Just õige aeg ravimiseks on otsustava tähendusega," ütleb Hele.


Kristiina Ojamaa. Foto: Vallo Kruuser
Kristiina Ojamaa on onkoloog, Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloogiaakeskuse juhataja. 
Ta tegeleb peamiselt günekoloogiliste ja  uroloogiliste pahaloomuliste kasvajate ja rinnavähi süsteemse raviga. Teadustöös uurib Kristiina günekoloogiliste pahaloomuliste kasvajate epidemioloogiat Eestis.  

"Onkoloogina näen igapäevaselt inimeste võitlust selle raske haigusega. Fond annab vähihaigele lootust ja tuge, lähedastele võimaluse aidata ja kõigile inimestele võimaluse teha head, kinkida kõige kallimat - elu. Fondi pühendunud töö tulemusena olen täheldanud, et inimeste teadlikkus kasvajatest ja nende ravist on oluliselt tõusnud. Panustades kõik koos, elavad vähihaiged paremini ja kauem."


Kadri Putnik. Foto: Vallo Kruuser
Kadri Putnik on onkoloog. Alates 2011 aastast Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia ja hematoloogia kliiniku keemiaraviarst.
Tema põhifookuses on nahakasvajad ning luu- ja pehmekoeliste sarkoomide ravi. 2012. aastast nimetatud töögrupi juhataja. Eesti Onkoloogide Seltsi juhatuse esinaine alates 2013.

"Loodan, et antud heategevuslik fond annab lootust ja lisapäevi neile, kel seda hädasti vaja. Kogu maailmas on säärastest fondidest abi just nn erandlikele juhtudele," ütleb Kadri.


Edward Laane. Foto: Hendrik Osula
Edward Laane on hematoloog ja Kuressaare Haigla ravijuht. 

„Vähk on arenenud maades, kuhu kuulub ka Eesti, sageduselt teine suurim surmapõhjus peale südamehaigusi. Öeldakse, et tänapäeval võib iga 2-3 inimene saada oma elu jooksul vähi. Samas on tänu uuematele ravimitele vähiga patsientidel võimalus elada kauem. Mind motiveeris vähiravifondi „Kingitud Elu“ meeskonnaga liituma fondi heal tasemel juhtimine ja see, et fondi tegevus läheb meie inimestele südamesse. Eestis on paraku juurdepääs uuematele ravimitele piiratud ja kahjuks ka hilinenud. Suhteline olukord aasta-aastalt halveneb. Seega on Fondi olemasolu vähiga võitlevatele haigetele väga oluline, võib-olla isegi ainuke reaalne õlekõrs, mis annab võimaluse elada kauem. Iga võidetud elupäev on hinnatud," ütleb Edward. 


Hannes Jürgens
Hannes Jürgens on onkoloog Tartu Ülikooli Kliinikumis. Ta on spetsialiseerunud seedetrakti kasvajate, neeruvähi, kilpnäärme vähi, sarkoomide jt haruldaste kasvajate ravile. Tegeleb ka teadustööga, teemaks personaliseeritud meditsiin onkoloogias.

"Vähiravifond tähendab minu jaoks ennekõike lootust vähihaigetele, kel pole võimalik ise ülikalleid vähiravimeid proovida olukorras, kus tõenduspõhine, kulutõhus ja rahastatud esmavaliku ravi on ammendunud või puudub üldse. Fondilt on sel moel abi saanud mitmed minugi haiged. Ja lootusetusse olukorda tuli lootust. See on privileeg, mis varem vähihaigetel puudus täiesti. Hindan vähiravifondi professionaalsust, pühendumust ja sihikindlust tegutsemisel selle nimel, et aidata igat abivajajat, aga innustada ka ühiskonda osavõtlikkusele ning heategevusele," ütleb Hannes. 


Janek Mäggi. Foto: Ago Tammik
Janek Mäggi on vähiravifondi kaasasutaja. Talle kuulub suhtekorraldusfirma Powerhouse ning ta osaleb mitme Eesti heategevusfondi nõukogus. Ta on olnud Jüri Ratase valitsuses riigihalduse minister.

"Mind nakatas Toivo soov aidata mitte ainult iseennast, vaid ka neid, kes on samasuguses raskes olukorras. Kingitud elu on juba teine heategevusfond Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kõrval, millega ma seotud olen. Tahan elada Eestis ning seda maad iga päev natukene paremaks muuta. Anda oma pisikese panuse, et kogu ühiskond oleks hoolivam ja tervem," ütleb Janek. 


Kristjan Rahu on ettevõtja, energiakontserni Utilitas asutaja ja nõukogu esimees. 


„Fondi missiooniks on

kinkida inimestele lootust ning võimalust terveneda ja elada võimalikult täisväärtusliku elu. Toivo ja teiste tegijate pühendumus ning leidlikkus fondi mõju suurendamisel ühiskonnas väärib austust. Sama tuleb öelda üle 100 000 Eesti inimese ja ettevõtte kohta, kes on fondi toetanud. Eestlaste osavõtmatuse müüdi lükkab fond ilmekalt ümber," ütleb Kristjan. 


Erik Sakkov. Foto: Vallo Kruuser
Erik Sakkov on ettevõtja ja Belgia aukonsul Eestis. Ta on töötanud juhtivatel kohtadel firmades Tallinna Sadam, NT Marine, Tallinna Lennujaam ja Nordic Aviation Group. Praegu juhib uudset ehitustehnoloogiat pakkuvat ettevõtet Teokarp. Erik on vähiravifondi nõukogu esimees. 

„Olen fondi tegemisi alati jälginud sümpaatia ja poolehoiuga. Inimesed, kes nii pühendunult teisi inimesi aitavad, saavad esile kutsuda ainult häid emotsioone ja soovi kaasa lüüa," ütleb Erik.