Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu on eraalgatuslik vähiravi toetusfond, mille missioon on aidata vähihaigeid, kelle ravimist ei pea riik parasjagu piisavalt "kulutõhusaks".

Toetame abivajajaid eelkõige rahaliselt. Aitame inimestel soetada neile hädavajalikke kaasaegseid ravimeid, kinkides neile seeläbi lootuse, võimaluse kauem elada või koguni täielikult terveneda. 

Hille Tänavsuu. Foto: Scanpix
Vähki diagnoositakse Eestis jätkuvalt palju. Moodsad ravimid lähevad järjest efektiivsemaks, aga ka kallimaks. Haigekassal on oma valemid otsustamaks, milline ravi (ravim) riikliku kindlustuskaitse alla mahub. Nii jäävad mitmed uued ravimid paraku soodustuse alt välja. 

Fond sai alguse staažika ajakirjaniku Hille Tänavsuu haigusloost. 2006..aastal vähidiagnoosi saanud Hille võitles raske haigusega aastaid. Talle võimaldati mitmesugust Haigekassa poolt kompenseeritud ravi Eesti haiglates kuni 2013.aastani, mil riiklik meditsiinisüsteem oli sunnitud käed rüppe laskma: kõik Haigekassa poolt kompenseeritud ravivõimalused olid ammendunud. Ometi leidus veel üks ravim, mida ei olnud Eestis keegi veel kasutanud, kuid mis võis Hille haiguse kulgu pidurdada. Haigekassa seda tol hetkel ei kompenseerinud. Karbitäie ravimi eest tuli Hillel endal apteegis iga kuu välja käia üle 5000 euro. Naine seisis raske valiku ees: maksa või sure? Kuid ta ei andnud alla. 

Leidus kümneid toetajaid - tuttavaid, kolleege, sugulasi, kuid ka võhivõõraid - tänu kellele sai Hille vajaliku ravimi osta. See tegi tema tervisega mõneks ajaks lausa imet. Mitmed Hille unistused täitusid, ta sai veeta kallihinnalist aega poegade ja lapselastega. Suvel 2013 jõudis mitmekordne vanaema ära oodata oma viienda lapselapse sünni. 

Ravim andis naisele kokkuvõttes ühe lisa eluaasta. Sellest kujunes Tänavsuude pere jaoks väga väärtuslik koos veedetud aeg. Hille poeg Toivo Tänavsuu on öelnud, et vähihaigete jaoks on iga päev kui pidupäev, seetõttu oskavad nad ka aega palju paremini hinnata. 

Hille Tänavsuu ja Toivo Tänavsuu veebruaris 2014. Foto: Tiit Blaat
Hille võitlus vähiga kestis aprillini 2014, kui ta lõpuks räsituna raskele haigusele alla vandus. Mõned kuud enne surma leidis ta koos poja Toivoga, et Eestis on veel kümneid sarnases olukorras peresid, kus pereliige ei saa endale lubada ravi, mis on näidustatud ja tõenduspõhine ning mida on hädasti ja kiiresti tarvis. Nii sündiski idee luua fond nende inimeste toetamiseks. Fondi asutamisel tuli nõu ja jõuga appi PR-ettevõtja Janek Mäggi.

Fond alustas tegevust veebruaris 2014 ja sai kiiresti jalad alla. Elu kinkimise missiooniga tulid kaasa nii annetajad kui ka ettevõtted, kes teenustega fondi toetavad. Lisaks vähipatsientidele aitamisele soovime "ravida" ka Eesti ühiskonda: propageerida annetamist kui elustiili ning õhutada Eesti rahvast üles võitlusse omade elude eest. 

2022.aasta suveks oli Kingitud Elu kasvanud Eesti suurimaks ja mõjukamaks heategevusfondiks. Oleme kaheksa aasta jooksul toetanud rohkem kui 1500 Eesti inimese ravi ning kogunud annetustena kokku üle 16 miljoni euro. Abi on saanud kõik, kes fondi poole on pöördunud ning kuuluvad fondi sihtgruppi - me pole ühtegi abivajajat pidanud jätma rahapuuduse tõttu fondi ukse taha. 

Veel ühe "õlekõrre" saanud abivajajad on olnud vanuses 5-83 ja paiknevad üle Eesti. Mitu riigi poolt justkui maha kantud inimest on tänu fondi toele vähist täielikult tervenenud ning sajad inimesed on fondi toel saanud elada aasta või aastaid täisväärtuslikult oma lähedaste keskel. Me ei saa ravitoetuse läbi kellelegi elupäevi garanteerida, sest ka kõige kallim ravi ei pruugi anda oodatud tulemust. Küll aga saame säilitada inimeste jaoks lootuse ja anda võimaluse proovida parimat ravi, mida teadus välja pakub. Tegutseme iga päev üheskoos fondi toetajate ja vabatahtlikega selle nimel, et ükski Eesti vähihaige ei jääks sellest võimalusest ilma. 

Lisalugemist: 
Eesti Ekspressis ja LPs avaldatud Toivo Tänavsuu artiklid ema haigusest, ravist ja fondist: 
"Ema elu hind - 5400 eurot kuus"
"Minu ema viimane õlekõrs: 5400-eurone vähiravim"
"Hille Tänavsuu 80: minu ema kannatustest sündis tuhandetele suur õnnistus" 
Toivo artikkel Eesti Ekspressis