Vähiravifond Kingitud Elu toetab ravi (peamiselt ravimi ostmist), mis on patsiendile näidustatud ja tõenduspõhine, mida ei kompenseeri Haigekassa ning millel puudub Haigekassa rahastusega samaväärne alternatiiv.

Toetust taotleb patsient (mitte raviarst). Taotlemiseks peab patsient täitma ja fondile saatma taotlusvormi koos arsti poolt kinnitatud epikriisi ehk haigusloo kokkuvõttega ning ravimi hinnakalkulatsiooniga. 

Epikriis ehk haigusloo kokkuvõte peab olema taotlusega kohe kaasas. Ilma selleta saabunud taotlused jätab fond läbi vaatamata. 

Epikriis peab sisaldama selgesõnalist infot selle kohta, millist ravimit patsient vajab, kui suures koguses, mis see maksab ning mis on ravi eesmärk.
 

Võimalusel palume täita, allkirjastada ja saata abitaotlus elektroonselt (vastav taotlusvorm asub SIIN). Elektroonselt saabunud taotlusi menetleb fond üldjuhul oluliselt kiiremini, seega saame neile ka kiiremini vastata. 

Alternatiivne võimalus on printida taotlusvorm välja SIIT, täita lahtrid käsitsi, allkirjastada ja seejärel kas skäneerida taotlus uuesti arvutisse ja saata e-posti aadressil info@kingitudelu.ee või saata paberkandjal taotlus käsipostiga aadressile:
SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu 
Kollane 4-2
Tallinn 10147
Tavapostiga saates ei ole fondi jaoks oluline, et taotlus saabuks tähitud kirjaga. 

Juhime tähelepanu sellele, et tavapostiga saadetud taotluste fondini jõudmine võtab reeglina oluliselt kauem aega kui elektroonselt esitatud taotluste puhul. 


Kui meieni on jõudnud patsiendi nõuetekohaselt täidetud taotlusvorm, saadab fondi tegevjuht patsiendile kinnituse taotluse kätte saamise kohta.

Kui vastust mõistliku aja jooksul ei tule, siis võibolla pole avaldus meist sõltumatutel asjaoludel kohale jõudnud. Palume taotlejal igaks juhuks kontrollida, kas taotlus on fondi jõudnud, helistades selleks fondi tegevjuhile Margit Saarele telefonil 52 35 856.

Fondi nõukogu langetab toetuse osas otsuse võimalikult kiiresti - sageli mõne päevaga - kuid üldjuhul hiljemalt kahe nädala jooksul. Vastus võib kauem aega võtta vaid meist mitteolenevatel asjaoludel. Vajadusel küsime taotlejalt või tema raviarstilt lisainfot.

Fond ei toeta juba läbi tehtud ravi, mille kulude korvamiseks on taotlus tehtud tagantjärele. Reeglina ei toeta me ka alternatiivravi, millel puudub ametlik tõenduspõhisus. 

Toetuse oluline tingimus on, et Haigekassa vajalikku ravi ei kompenseeri (sealhulgas ka erandkorras mitte).

Toetamise kõige olulisemad põhimõtted:

  1. Toetame ainult onkoloogilist ravi. Eelistame ravimite ostu toetamist raviprotseduuride (sh välismaal läbi viidavate) toetamisele.
  2. Toetuse saamiseks on vajalik patsiendi nõuetekohane taotlus koos arsti poolt kinnitatud haigusloo kokkuvõttega (epikriisiga). Ravi peab olema tõenduspõhine ja patsiendile näidustatud.
  3. Patsiendi jaoks peab olema selge tõrge ravisüsteemis (vajalik ravi/ravim jääb riikliku ravikindlustuse alt välja ning seda ei kata patsiendile vajalikus ulatuses ka haigekassa erikompensatsioon). Ravimil on olemas müügiluba.
  4. Nõukogu otsustab toetuste üle põhikirjas ettenähtud korras.
  5. Fond ei anna pikaajalisi ravigarantiisid. Toetame vastavalt fondis olevatele vahenditele. Garanteerime ravi(mi) kättesaadavuse selle ajani, mis nõukogu otsustab.
  6. Fond ei konkureeri haigekassaga. Fondist ei saa abi kõik, kes seda taotlevad. Fondil ei ole kohustust kedagi rahastada. Meie otsused võivad olla subjektiivsed. Pigem on fond patsiendile veel üks võimalik õlekõrs (näiteks juhul kui patsient vajab mingit ravimit, mis veel ei ole, kuid võib peagi saada soodusravimiks).
  7. Fond ei väljasta raha. Nõukogu positiivse otsuse korral maksame kinni taotleja raviarve(d).
  8. Kuna fondis on vahendid piiratud ja kuna me tahame aidata võimalikult paljusid abivajajaid, siis soovime patsiendilt maksimaalselt jõukohast omafinantseeringut. Omafinantseeringust võib sõltuda toetamise otsus juhul, kui fondis on piiratud hulk vahendeid aga rohkesti taotlejaid.
Kinnitatud nõukogu koosolekul 08.04.2014 (muudetud 10.12.2019).