Vähiravifond "Kingitud elu" toetab ravi (nii ravimid kui ka protseduurid), mis on patsiendile näidustatud ja tõenduspõhine, mida keeldub kompenseerimast haigekassa ning millel puudub haigekassa rahastusega samaväärne alternatiiv.

Toetust taotleb patsient. Taotlemiseks peab patsient täitma ja fondile saatma taotlusvormi koos arsti poolt kinnitatud epikriisi ehk haigusloo kokkuvõttega ning ravimi hinnakalkulatsiooniga. Epikriis peab sisaldama selgesõnalist infot selle kohta, millist ravimit patsient vajab, kui suures koguses ning mis on ravi eesmärk. 

Patsiendi taotlusvorm asub Taotlusvormi lehel (selle sama lehekülje üleval vasakul). Täidetud taotlusvormi saab fondile saata: 

 • Digiallkirjastatult (e-post info@kingitudelu.ee) 
 • Paberkandjal allkirjastatult ja seejärel sisse skäneeritult (e-post info@kingitudelu.ee)
 • Paberkandjal allkirjastatult ja postiga (aadress Kollane 4-2, Tallinn 10147). Taotluse võib aga ei pea saatma tähitud kirjaga. 

Kui meieni on jõudnud patsiendi nõuetekohaselt täidetud taotlusvorm, saadab fondi tegevjuht patsiendile kinnituse taotluse kätte saamise kohta.

Kui vastust mõistliku aja jooksul ei tule, siis võibolla pole avaldus meist sõltumatutel asjaoludel kohale jõudnud. Palume taotlejal igaks juhuks kontrollida, kas taotlus on fondi jõudnud, helistades selleks fondi tegevjuhile Katrin Kuusemäele telefonil 55 9 22 221.

Vajadusel küsime taotlejalt või tema raviarstilt lisainfot.
Fondi nõukogu langetab toetuse osas otsuse võimalikult kiiresti - sageli mõne päevaga - kuid hiljemalt kahe nädala jooksul. Vastus võib kauem aega võtta vaid meist mitteolenevatel asjaoludel.

Fond ei toeta juba läbi tehtud ravi, mille kulude korvamiseks on taotlus tehtud tagantjärele. Reeglina ei toeta me ka alternatiivravi.

Toetuse oluline tingimus on, et Haigekassa keeldub ravi finantseerimist (sealhulgas erandkorras).

Toetamise olulisimad põhimõtted:

 1. Toetame ainult onkoloogilist ravi. Eelistame ravimite ostu toetamist raviprotseduuride (sh välismaal läbi viidavate) toetamisele.
 2. Toetuse saamiseks on vajalik patsiendi nõuetekohane taotlus koos arsti poolt kinnitatud haigusloo kokkuvõttega (epikriisiga). Ravi peab olema patsiendile näidustatud.
 3. Patsiendi jaoks peab olema selge tõrge ravisüsteemis (vajalik ravi/ravim jääb riikliku ravikindlustuse alt välja ning seda ei kata patsiendile vajalikus ulatuses ka haigekassa erikompensatsioon). Ravimil on olemas müügiluba.
 4. Nõukogu otsustab toetuste üle põhikirjas ettenähtud korras.
 5. Fond ei anna pikaajalisi ravigarantiisid. Toetame vastavalt fondis olevatele vahenditele. Garanteerime ravi(mi) kättesaadavuse selle ajani, mis nõukogu otsustab.
 6. Fond ei konkureeri haigekassaga. Fondist ei saa abi kõik, kes seda taotlevad. Fondil ei ole kohustust kedagi rahastada. Meie otsused võivad olla subjektiivsed. Pigem on fond patsiendile veel üks võimalik õlekõrs (näiteks juhul kui patsient vajab mingit ravimit, mis veel ei ole, kuid võib peagi saada soodusravimiks).
 7. Fond ei väljasta raha. Nõukogu positiivse otsuse korral maksame kinni taotleja raviarve(d).
 8. Kuna fondis on vahendid piiratud ja kuna me tahame aidata võimalikult paljusid abivajajaid, siis soovime patsiendilt maksimaalselt jõukohast omafinantseeringut. Omafinantseeringust võib sõltuda toetamise otsus juhul, kui fondis on piiratud hulk vahendeid aga rohkesti taotlejaid.
Kinnitatud nõukogu koosolekul 08.04.2014 (muudetud 10.12.2019).