Vähidiagnoosi saanud inimene on valmis haarama igast õlekõrrest. Kuidas haigust pidurdada või sellest jagu saada? Kas panna lootus tavameditsiinile või hoopis alternatiivravile?  

Kord tuli üks alternatiivmeditsiini kliinikust naasnud patsient mulle vastuvõtule, kaasas suur kohvritäis kalleid toidulisandeid, mis olid andnud näiliselt raviefekti. Lähemal uurimisel selgus, et suurte purkide vahel oli ka pisike karp päris rohtu, mis tavaliselt selle töö üksi ära teeb.

Teine, neljakümnendates naispatsient, saabus visiidile viimases hädas ulatuslike haavandunud kasvajatega mõlemas rinnanäärmes. Ta oli seni kasutanud alternatiivset loodusravi, mis polnud paraku kasvaja arenemist peatanud. Keemiaravi toimis väga hästi. Kasvajad taandusid. Patsient aga otsustas jätkata alternatiivraviga. Haigus arenes taas kiiresti edasi.

Tugev usk, nõrk tõestus

Ja ometi loeme ja kuuleme üsna sageli, kuidas keegi toidulisandite, ensüümide, kanepi või muude imerohtude abil väidetavalt kui nõiaväel vähihaigusest täielikult on paranenud. Keda ja mida siis uskuda? Mis tegelikult toimib?

Esmalt terminitest. Tuleb eristada alternatiivravi ja nn täiendavat, komplementaarset ravi. Esimest kasutatakse ametliku ehk nn tõenduspõhise meditsiini asemel, teist aga ametlikule meditsiinile lisaks. Komplementaarravi hulka kuuluvad näiteks erinevad vaimu-keha ravid, manuaalteraapiad, nõelravid, energiaravid, dieedid, taimsed ja loomsed ained, toidulisandid, antioksüdandid, detoksikandid, “immuunboosterid” jne.

Kuidas võtab uued ravimid ja ravimeetodid kasutusele ametlik, tõenduspõhine meditsiin? Baasiks on teaduslike uuringute tulemused. Uuringud põhinevad kindlatele teaduslikele ja statistilistele kalkulatsioonidele, mis välistavad ravi tulemuste juhuslikkuse.

Uute ravimite arendus on väga pikk, keerukas ja kallis mitmesammuline protsess, mis võib võtta kümme aastat või rohkemgi: kõigepealt laboratoorsed uuringud raku ja koekultuuride tasandil, seejärel loomkatsed. Kui neist selgub, et ravimikandidaadil on teaduslikult tõestatud potentsiaalne ravitoime, järgnevad mitmefaasilised kliinilised uuringud patsientidega.

Nendes uuringutes tehakse esmalt kindlaks ravimikandidaadi toksilised toimed ja sobiv doos. Seejärel, teises faasis, uuritakse, kas preparaadil on ka tegelik ravitoime ja milliste kasvajate puhul see toimib. Kolmandas, tavaliselt juba sadu patsiente kaasavas faasis võrreldakse uut ravimit senise nn standardraviga.

Alternatiiv- ja komplementaarse meditsiini puhul see kõik puudub või pole uuringud raviefekti osas lõpuni vettpidavad. Sageli me lihtsalt ei tea, kas ja kui kasulikud või kahjulikud on kõikvõimalikud “imerohud”.  

Paljusid toidulisandeid on uuritud, kuid ravitulemusi pole nad parandanud. Näiteks aastakümneid vähiraviks propageeritud kõhrepreparaatide raviefekti on teadusuuringud kummutanud. Kahjuks puudub neil tavaravile lisatuna võrreldes platseeboga elu pikendav ja elukvaliteeti parandav toime.

Müüdid kanepi ümber

Uuritud on ka toidulisandina kasutatavat koensüüm Q10, kuid siingi pole uuringud näidanud ravitoimet võrreldes platseeboga. Ei piisa kui ainel on ainult teoreetiline või ainult loomkatsetest pärinev efekt.  Inimeste ravi tuleb ka inimeste peal uurida. Populaarteaduslikus kirjanduses kohtab sageli artikleid uutest läbimurdelistest ravimitest, mille info pärineb raku tasemel uuringutest või loomkatsetest.

Loomkatsete põhjal väidetakse näiteks, et kanep ravib vähki. Mitmed kanepi uuringud on inimeste peal hetkel käimas, kuid seni puudub adekvaatne tõestus kanepi kasvajavastase toime kohta inimestel.

Meditsiiniliselt on küll tõendatud, et kanepis sisalduvad kannabinoidid võivad vähendada keemiaravist tingitud vaevusi. Selle alusel on ka turule toodud ka kaks vastava näidustusega ravimit. Samas on kanepipreparaatidel olemas ka selged kahjulikud kõrvaltoimed.

Üks enim uuritud alternatiiv- ja komplementaarmeditsiini aine on puuvõõriku ekstraktid. Paraku on tehtud uuringud niisuguste teaduslike vigade ja metoodiliste nõrkustega, mis ei lase teha usaldusväärseid järeldusi nende kasulikkuse kohta.

Pole kasumit, pole innovatsiooni

Moodsad vähiravimid – näiteks selliseid, mida aitab patsientidele kättesaadavaks teha vähiravifond “Kingitud Elu” - maksavad tuhandeid eurosid kuus. Nii pööraselt kallid on nad seetõttu, et baasuuringute, loomkatsete ja kliiniliste uuringute protsess on pikk ja kulukas. Ravimi müügist peab ravimfirma tagasi teenima investeeringud, sealhulgas ebaõnnestunud ja kliinilisest kasutusest välja jäänud perparaatide arendamiskulud. Muidugi tahavad farmaatsiakompaniid teenida ka kasumit, et tagada investorite oodatud oodatud kapitalitootlus. Poleks kasumit, poleks ka innovatsiooni.

Sageli pole alternatiiv- ja komplementaarmeditsiini kasutamises midagi halba. Iga patsiendi vähk on erinev ning sellele võivad mõjuda väga erinevad asjad. Samas võib selline meditsiin olla ka ohtlik.

On naiivne arvata, et kõik looduslik on kahjutu. Mõned looduslikud ained võivad näiteks sisaldada hormoonidele sarnast aktiivsust, mis on kahjulik hormoontundlike kasvajate korral. Mürgisus võib avalduda ka kombinatsioonis tavaraviga. Nii on teadusuuringutes täheldatud teatud juhtudel kõrgenenud neeru- ja maksakahjustuse riski kui tavapärasele keemiaravile kasutatakse lisaks erinevaid toidulisandeid.

Erinevad toidulisandid näiteks nn. antioksüdantide näol võivad vähendada või edasi lükata tavaravi mõju, halvendades haiguse prognoosi või muutes selle koguni ravimatuks.

Eestis viidi 62 vähihaige hulgas läbi küsitlus komplementaarmeditsiini kasutamisest. Uuringu andmetel kasutasid 56 protsenti patsientidest lisaks tavavähiravile lisaaineid: taimseid teesid, vitamiine ja teisi toidulisandeid, juurvilju ja mahlu, eridieete, taimseid produkte, sealhulgas Hiina meditsiini vahendeid ja nn immuunomodulaatoreid.

Mõistagi ei anna sajaprotsendilist garantiid ka tavameditsiin. Ka kiiritus- ja keemiaravil on väga ebameeldivaid kõrvaltoimeid. Kuid nende kohta on uuringute põhjal vähemasti teada konkreetsed raviefekti ja kõrvaltoimete esinemise tõenäosused.  

Siiski on midagi, mida julgeks vähihaigetele soovitada lisaks tavaravile – integreeriv vähiravi. See seisneb tavaravile nende ravimeetodite lisamises, mis on tõestanud oma ohutust ja võimalikku kasu.

Integreeriv meditsiin peaks haarama nii patsiendi mõistust, keha kui ka hinge. Selle alla kuuluvad näiteks nn vaimu-keha ravid: erinevad meditatsioonid, lõdvestustehnikad, hüpnoteraapiad, joogad jne. Need kõik ei ravi isenesest vähki, kuid aitavad kaasa vaimse pinge, depressiooni, stressi ja erinevate haigussümptomite vähenemisele.

Ka professionaalne nõelravi aitab vähendada vähist ja vähiravist tingitud valu, iiveldust ja oksendamist. Elukvaliteeti parandavad ja erinevaid sümptomeid leevendavad ka massaažid, mis on kahjulike toimete vältimiseks läbi viidud selleks spetsiaalse väljaõppe saanud massööride poolt. Väga oluline on füüsiline aktiivsus – ainus integreeriva ravi meetod, mis on näidanud kasu ka elulemusele.

Kõrgtehnoloogiline tippmeditsiin on vähiravis osaliselt juba jõudnud nn isikustatud meditsiini ajajärku, kus on järjest rohkematel juhtudel võimalik geenitestidega teha kindlaks konkreetse inimese konkreetse kasvaja molekulaarne rike ja see täpse raviga korrigeerida.

Mida küsida alternatiivravitsejalt:

•    Kuidas see asi saab mind aidata?

•    Kas on olemas uuringud, mis tõestavad, et see asi aitab?

•    Kas ja kus on need uuringud avaldatud?

•    Kas seda asja soovitavad kohalikud või rahvusvahelised ravijuhised?

•    Millised on selle asja riskid ja kõrvaltoimed?

•    Kuidas see mõjutab minu muud ravi?

•    Mis see maksab?

•    Kui pikalt on seda vaja?

•    Kui see aitab, millal peaks positiivne toime ilmnema?

•    Milline ja kust pärit on selle asja pakkuja pädevus?

Olge eriti ettevaatlikud, kui:

•    ainet või ravi reklaamitakse selliselt, et nagu see aitaks kõigi haiguste vastu

•    kui puudub täpne info, kuidas ja kui hästi pakutav meetod või aine töötab

•    reklaam räägib ainult positiivsetest tulemustest, mitte riskidest ja kõrvaltoimetest

•    reklaam ütleb, et toode põhineb kliinilistel uuringutel, kuid puuduvad viited nende kohta

•    toote väidetav kasu põhineb väljareklaamitavatel üksikjuhtudel

•    toodet müüakse võrkturustusega