„Rõõm, et fond on nüüdseks käivitunud niiöelda täistsüklis. Lisaks annetuste kogumisele anname toetusi ka välja. Patsiendid on meid üles leidnud ning fond on neile tõesti vajalik,“ ütles fondi nõukogu esimees Toivo Tänavsuu.

Avastini näol on tegemist ravimiga, mille lisamist Haigekassa soodusravimite nimekirja on Eesti Onkoloogide Selts ja Eesti Onkoteraapia Ühing taotlenud. Praegu see sinna aga veel ei kuulu, mistõttu tuleb vähihaigel endal leida ravimi ostmiseks tuhandeid eurosid. Sageli käib selline väljaminek üle jõu ning patsiendil on loota vaid oma lähedastele – või nüüd ka vähiravifondile „Kingitud Elu“, mille eesmärk ongi toetada Haigekassa arvates “mitte kulutõhusaid” patsiente.

Avastini kasutatakse mitmete vähipaikmete ravis, näiteks käärsoole-, pärasoole-, kopsu- või rinnavähi ravimiseks. Seda antakse tavaliselt ühe osana vähiravimite kombinatsioonist.

Fondi nõukogule andis esimese taotluse ülevaatamine võimaluse kehtestatud kriteeriumite sobivust konkreetses olukorras kontrollida. Otsustusprotsess oli kiire ja üksmeelne ning esimene toetus, summas üle 4600 euro, makstakse välja juba lähiajal.

Taotluse esitaja vajab kokku 22 ravikuuri, millest suurem osa on veel ees. Fondi nõukogu otsusega toetatakse esimeses järgus viite ravikuuri, millega saab patsiendil adjuvantravi[1] läbi. Patsiendil säilib raviarsti positiivse hinnangu olemasolul võimalus fondist ka edasiste ravikuuride jaoks toetust taotleda.
[1] Adjuvantravi- ravi, mida teostatakse lisaks esmasele ravimeetodile, et suurendada esmase ravi efektiivsust. Adjuvantravi kasvaja korral on enamasti kirurgiline ravi, millele järgneb keemiaravi või kiiritusravi, et vähendada kasvaja taastekke riski.